Diqqət:
  • Grand Hayatdan "Yaz Kampaniyası!" Sərfəli yatirim et, mənzil al eyvan və qaraj hədiyyən olsun! Tel:922

YENİ HAYAT ŞİRKƏTLƏR QRUPU

Yeni Hayat Şirkətlər Qrupu MMC 2002- ci ildən fəaliyyətə başlayaraq yeni layihələrə uğurlu imzasını atmış ən qabaqcıl şirkətlərdən biridir. Şirkət öz fəaliyyətinə ilk olaraq inşaat sahəsindən başlamışdır.
Bugün Azərbaycan inşaat sektorunun ən öncül və yenilikçi şirkətlərindən biri də Yeni Hayat Şirkətlər Qrupudur. Azərbaycanda ilk dəfə yaşayış və biznes sahəsini eyni kompleksdə yerləşdirərək komplekslilik anlayışına fərqlilik qatan Yeni Hayat Şirkətlər Qrupu  tək bununla kifayətlənməmişdir və digər layihələrində insanların gündəlik ehtiyaclarını, istirahət, təhsil, sağlamlıq kimi zəruri tələblərini də qarşılayacaq xidmətləri bir kompleksdə yerləşdirməklə komplekslilik anlayışına hər layihəsində daha geniş yer vermişdir. 
Şirkətin təməlində və əsasında duran, brend dəyərləri olan Yerləşmə, Keyfiyyət, Dizayn, Komplekslilik ərsəyə gətirdiyi bütün layihələrdə, fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq bütün işlərində tətbiq olunur və dövrün, eləcə də müştərilərin tələblərinə uyğun olaraq inkişaf etdirilir. 
Yeni Hayat Şirkətlər Qrupu hal-hazırda bir neçə şirkətin təsisçisidir və özündə aşağıdakı şirkətləri birləşdirir:
- Familyland MMC
- Hayat Management
- Park Azure MTK
- Hayat Palace MTK
- Grand Hayat MTK
Yeni Hayat Şirkətlər Qrupuna məxsus olan Yeni Hayat Residence, Yeni Hayat Plaza, Azure Kompleksi hazırda Bakının memarlıq və inşaat inciləri sayılır. 
Hazırda inşası davam edən Park Azure Yaşayış Kompleksi isə yerləşməsi və binada qurulması nəzərdə tutulmuş xidmət sahələri ilə rəqiblərindən fərqlənən möhtəşəm inşaat layihəsidir. 
Şirkətin əsas qaydalarından biri və uğura istiqamətləndirən dəyərlərindən biri Keyfiyyət anlayışıdır. Sözsüz ki, sistemli inkişaf üçün keyfiyyətin qorunub saxlanması labüddür. Buna görə də Yeni Hayat Şirkətlər Qrupu keyfiyyətin təşkilini də, nəzarətini də sistemli şəkildə qurmuşdur. 

-->