Diqqət:
  • 2017 -ci il mart ayının 1-dən etibarən əlavə 50 AZN artacaq.
Mobil telefonlar üçün:
Android üçün rtsp://85.132.34.2:1935/residence-cam2/res-cam2.stream
IOS üçün http://85.132.34.2:1935/residence-cam2/res-cam2.stream/playlist.m3u8